Knjižnica Brežice v sodelovanju s Klubom esperantistov Posavja

Knjižnica Brežice že vrsto let tudi v okviru prireditvene dejavnosti sodeluje z različnimi ustanovami in društvi. Veseli smo tovrstnega sodelovanja, saj bogati našo dejavnost, širi obzorja ter povezuje knjižnico z njenimi uporabniki.

V četrtek, 5. 9 . 2013, smo v Knjižnici Brežice skupaj s Klubom esperantistov Posavja pripravili potopisno predavanje BRAZILIJA SKOZI MOJA OČALA. Uvodni pozdrav direktorice mag. Tee Bemkoč, sta dopolnila esperantista Tone in Reneja Mihelič, ki sta v slovenskem in esperantskem jeziku predstavila predavatelja.

V nadaljevanju nam je svoja doživetja iz Brazilije predstavil in slikovno prikazal esperantist Jovan Mirkovič, predsednik železničarskega esperantskega društva Maribor. Sledila je seznanitev z delovanjem Kluba esperantistov Posavja ter povabilo k vpisu v študijski krožek esperanta.

 

Maja Frigelj, Delo z uporabniki

Pojdi nazaj