Postavitev knjižnega gradiva

ODDELEK ZA ODRASLE

STROKOVNI ODDELEK (zgornje nadstropje)

Na strokovnem oddelku je gradivo urejeno po UDK skupinah. Sistem UDK (univerzalna decimalna klasifikacija) je način razvrščanja gradiva po tematiki oz. vsebini, pri čemer se posamezni vsebinski sklopi označijo s številkami, na primer psihologija s kodo 159.9, tehnika s kodo 62 in tako dalje. V okviru posamezne skupine je gradivo razvrščeno po abecedi avtorjev oz. stvarnih naslovov. Sistem uporablja večina slovenskih knjižnic.
Pri posamezni skupini najdete poleg knjig tudi strokovne serijske publikacije (revije, časopise in časnike) ter strokovno neknjižno gradivo (videokasete, dvd-ji, cdr-omi).

LEPOSLOVJE (spodnje nadstropje)

Leposlovne knjige za odrasle so postavljene glede na literarno zvrst (pesništvo, dramatika, romani (družabni in družbeni, pustolovski, zgodovinski, kriminalni, biografski, satirični, potopisni, spomini), kratka proza ter druge literarne zvrsti).
Večina leposlovja je v slovenskem jeziku, nekatere zvrsti so zastopane tudi v hrvaškem, srbskem, angleškem, nemškem, francoskem in italijanskem jeziku.

Na oddelku najdete tudi neknjižno gradivo.

 

ODDELEK ZA MLADINO

Leposlovne knjige za otroke in mladino so postavljene po starostnih stopnjah:
C leposlovje za cicibane (do 9. leta)
P leposlovje za pionirje (od 10. do 14. leta)
M leposlovje za mladino (nad 14. letom)
L ljudsko slovstvo

Strokovna literatura je postavljena po UDK skupinah. Na oddelku najdete tudi priročno zbirko in časopisno čitalnico.