Spletni vpis

Spletni vpis:

V knjižnico se lahko polnoletne fizične osebe vpišejo tudi s spletnim obrazcem in e-plačilom članarine preko spletne strani COBISS+ https://plus.cobiss.si/opac7/rsu/sikbre/form

To možnost imajo kategorije članov s polno članarino (zaposleni, tuji državljani, samostojni obrtniki/podjetniki, svobodni poklici). Pri tem načinu vpisa ni možno uveljavljanje znižane članarine oz. uveljavljanja ugodnosti. V spletni obrazec člani vnesejo svoje osebne podatke, kakor so navedeni v njihovem osebnem dokumentu.

Po opravljenem spletnem vpisu in e-plačilu članarine si lahko člani takoj izposojajo e-knjige na portalu Biblos, dostopajo do e-virov z oddaljenim dostopom in uporabljajo storitve Moje knjižnice.

Vpis članov, ki uveljavljajo znižano članarino oz. ugodnosti, ter vpis članov do 18. leta starosti, je treba izvesti osebno v knjižnici ali preko e-vpisnice (spodaj) na spletni strani Knjižnice Brežice.